HVEM ER VI

Thebirkes Gruppen er  for virksomhedsleder – ejer eller partner inden for den private sektor.
Der er branche eksklusivitet.

HVAD LAVER VI

Medlemmerne i gruppen mødes 10 gange om året for at sparre deres overvejelser i virksomheden, give leads, søge råd og blive inspireret i fuld fortrolighed.

HVOR MØDES VI

Netværksgruppen mødes på skift hos medlemmer. Mødene afvikles efter en fast agenda som styres af Formanden. Alle får ordet og mødet afsluttes til tiden.